Стелла Клар (stellaclar) wrote,
Стелла Клар
stellaclar

Мои клиенты До и После

До                                                После

post_2


До                                                             После


Screen Shot 2013-10-16 at 15.10.02

До                                                             После

Screen Shot 2013-09-12 at 12.06.03

До                                                             После

post_2До                                                             После


Screen Shot 2013-09-11 at 23.18.28

До                                                             После

Screen Shot 2013-09-11 at 23.52.41
ДоДоДо                                                        
Screen Shot 2013-09-12 at 02.57.50
После
Screen Shot 2013-10-16 at 14.36.17
Еще немного После
Screen Shot 2013-10-16 at 14.46.30

До                                                             После

Screen Shot 2013-10-16 at 14.50.58
До                                                             После


new
Subscribe

  • 502 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
  • 502 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →

Comments for this post were locked by the author